PODMIENKY POUŽÍVANIA WEB STRÁNKY

Upozornenie: Pred začatím používania webovej stránky spoločnosti EuroISO, s.r.o. umiestnenej na adrese www.iso-14001.sk si pozorne prečítajte tieto podmienky.

Súhlas s pravidlami na sťahovanie alebo čítanie web-stránky vyjadrujete jej čítaním alebo sťahovaním.
Táto stránka používa súbory cookies. Jej prehliadaním súhlasíte potvrdením súhlasu.

Ochrana osobných údajov

Spracúvame osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete, napr. pri zadávaní dopytu o cenovú ponuku, schôdzky, pri objednávaní služby alebo auditu a pod. Osobné údaje sa spracúvajú kvôli nasledujúcim účelom: evidencia zmlúv vrátane predzmluvných vzťahov, cenové ponuky, evidencia došlej a odoslanej pošty, spracovanie účtovných dokladov a účtovnej agendy, vystavenie certifikátov, vystavenie osvedčení, evidencia uchádzačov o zamestnanie a pod.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania nedokážeme poskytovať naše služby v požadovanej kvalite a v očakávanom rozsahu.

Právnym základom je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (tzv. GDPR). Údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúvame, zahŕňajú údaje zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefón, bankové spojenie (pre fyzické osoby); obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefón, bankové spojenie (v prípade právnických osôb) a pod. Spracované osobné údaje nie sú zverejňované.

Pokiaľ spracúvame Vaše údaje, ako je to opísané vyššie, na účely prijatia a spracovania Vášho dopytu, stretnutia alebo objednávky, ste zmluvne zaviazaní sprístupniť tieto údaje. Vašu požiadavku bez týchto údajov nemôžeme spracovať.

Ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článkom 6 ods. 1 písmeno a) GDPR), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania na základe súhlasu až do času odvolania súhlasu. Odvolanie súhlasu môžete zadať Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prevádzkovateľ osobných údajov:
názov a sídlo spoločnosti: EuroISO, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava 1
IČO: 36345610
IČ DPH: SK2022024147
Konateľ: Ing. Peter Lechan, PhD.

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Naše webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, záujmu produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

Ako kontrolovať súbory cookies?
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Používanie stránky:
Spoločnosť EuroISO, s.r.o. Vás oprávňuje na kopírovanie materiálov z firemnej web-stránky len pre vaše súkromné nekomerčné účely, za podmienky že budete dodržiavať autorské práva týkajúce sa obsahu web-stránky.

Reprodukovanie, modifikovanie, verejné alebo komerčné používanie materiálov z web-stránky a v nich obsiahnutých informácií môže znamenať porušenie s nimi súvisiacich autorských práv.

Je zakázané použitie materiálov a v nich obsiahnutých informácií na iných web-stránkach, nevlastnených spoločnosťou EuroISO, s.r.o.

Odkazy obsiahnuté na web-stránke spoločnosti EuroISO, s.r.o. sú určené len k uľahčeniu prístupu na stránky tretích strán, kde môžete nájsť ďalšie informácie týkajúce sa Vami vybranej oblasti.

Informácie zverejnené na web-stránke spoločnosti EuroISO, s.r.o. sú „uvedené tak ako sú uvedené", bez záruk v súvislosti s ich uplatnením.

Web-stránka spoločnosti EuroISO, s.r.o. môže obsahovať aj zastaralé informácie, spoločnosť ich bude aktualizovať podľa vlastného uváženia.

Spoločnosť EuroISO, s.r.o. ani jej subdodávatelia alebo zmluvní partneri nenesú žiadnu zodpovednosť za škody, ktorá vznikli používateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na firemnej web-stránke spoločnosti EuroISO, s.r.o.

Podmienky používania web-stránky spoločnosti EuroISO, s.r.o. sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Spoločnosť EuroISO, s.r.o. môže tieto podmienky používania web-stránky kedykoľvek meniť a aktualizovať.

KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE
Spoločnosť EuroISO, s.r.o realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Platí to aj pre všetky nakupované externé služby. Overujeme účinnosť našich opatrení na ochranu údajov a neustále ich vylepšujeme v súlade s technologickým rozvojom. Zadané osobné údaje sú šifrované počas prenosu pomocou bezpečného šifrovacieho procesu.