Našim zákazníkom ponúkame vždy niečo viac ako je štandard.

Preferujeme dlhodobú spoluprácu za férových a jasných podmienok. Odbúravame byrokraciu a duplicitné riadenia ISO. Aktívne prichádzame s myšlienkami, návrhmi, hmatateľnými výsledkami, ktoré sú užitočné pre zákazníka. Pre našich zákazníkov chceme byť partner, ktorý širokou ponukou služieb zastreší ISO normy.

Štandardne ponúkame služby:

 • ISO 9001 Systém manažérstva kvality QMS
 • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva EMS
 • ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (predtým OHSAS 18001)

Vieme zaviesť systém riadenia kvality, environmentu a bezpečnosti – tzv. Integrovaný systém manažérstva IMS aj vo Vašej spoločnosti:

 • efektívne
 • v krátkom čase
 • produktívne
 • aktuálne
 • pružne reagovať na zabehnuté procesy

Nášho ISO konzultanta charakterizujú črty:

 • výhradne náš zamestnanec
 • s niekoľkoročnými skúsenosťami
 • odborne vzdelaný v kvalite
 • odborne spôsobilý na metrológiu
 • odborne spôsobilý na bezpečnosť
 • odborne spôsobilý na environmentálnu problematiku
 • odborne spôsobilý v hygiene prevádzky
 • audítor s akreditáciou
 • ďalšie vzdelávania a kurzy...

Naša činnosť je komerčne poistená vo výške 50 000, Eur! Naša poistka je pre zvýšenie našich záruk a tiež zvýšenia Vašej spokojnosti. Dlhoročný bezproblémový priebeh certifikácii pomohol uzavretiu tejto dohody o poistení.

Pripojte sa k niekoľkým stovkám spokojných klientov.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.