IS0 14001 - služby pre získanie certifikátu

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ISO 14001 environment

Zavedieme Vám systém ISO 14001 - environment!

Ako
integrovaný systém manažérstva ( kvalita a environment) vieme prepojiť systém kvality ISO 9001 a environment ISO 14001.

Medzinárodná norma ISO 14001
(presné označenie EN ISO 14001:2004) špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie významných environmentálnych aspektoch.

Výstupom pre verejnosť a obchodných partnerov je certifikát environmentu.

Toto sa vzťahuje  na organizáciu
, ktorá identifikovala environmentálne aspekty, ktoré organizácia môže riadiť a ovplyvňovať. Norma sama o sebe neuvádza konkrétne kritériá environmentálneho správania.

V našej krajine je posledná plátná verzia od roku 2005 s presným označením STN EN ISO 14001:2005.


Medzinárodnú normu ISO 14001 možno použiť v každej organizácii, ktorá chce:

 vytvoriť, implementovať, udržiavať a zlepšovať systém environmentálneho manažérstva,
 
presvedčiť sa o zhode so svojou vyhlásenou environmentálnou politikou,

preukázať zhodu s ISO 14001:
 vytvorením vlastného rozhodnutia a vlastného vyhlásenia, alebo
 usilovaním sa o potvrdenie zhody od strán, ktoré majú záujem o organizáciu, napríklad od zákazníkov, alebo
 usilovaním sa o potvrdenie vlastného vyhlásenia organizácie od externej strany, alebo
 usilovaním sa o certifikáciu systému environmentálneho manažérstva externou organizáciou




Všetky požiadavkyšpecifikované v medzinárodnej norme ISO 14001 sú určené na začlenenie do akéhokoľvek systému manažérstva / ISO 9001/ OHSAS 18001. Rozsah použitia bude závisieť od takých faktorov, ako je environmentálna politika organizácie, charakter jej činností, výrobkov a služieb, umiestnenie a podmienky, v ktorých organizácia pracuje.

Aby organizácia mohla byť certifikovaná musí mať funkčný systém. Zavedieme Vám systém ISO 14001!




Environment
Neustály proces zdokonalovania harmónie spoločnosti a prírody.


ISO 14001
Základné kritéria pre prijatie a implementácie zásad ochrany životného prostredia.


Certifikát ISO 14001
Prehlásenie, že spoločnosť sa zaviazala prijať kritéria nad rámec základných povinností.


Spoločnosť EuroISO s.r.o.
Kvalifikovanou činnosťou sme pripravili desiatky spoločností k úspešnej certifikácii.

Niektoré referencie:

AKORD stavby, s.r.o.
ALFARAM s. r. o.
ASO, spol. s r.o
AUTOPLACHTY Gejza Vajda
Bachmann s.r.o.
BK TRADE spol. s r.o.
BN - THERM s.r.o.
CENTAURA SBS s.r.o.
CIRKON s.r.o
COLOR CENTRUM SH s.r.o.,
Consolidated Aerospace Industries s.r.o.
Dacan Mitič - BARTOLL MEI
Double N, s.r.o
DREVOINDUSTRIA MIHÁLIK, s.r.o.
DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o.
Dupres Consulting s. r. o.
EKOL spol. s r.o.,
ELASTIK spol. s r.o.
EUROSAFE Slovakia s.r.o.
FATRA SKI, s.r.o.
FOHAS, s.r.o.
GEÖREÖGH FRUIT, spol. s r.o.
GRUMANT s.r.o.
IC TOOLS, s.r.o.
Ing. Gejza Varga - DREVAR,
Ing. Ľudovít Lenghart,
Ing. Štefan Jágerský,
INKRUSTA J.HULÍN, spol. s r.o.
IPECON Žilina s.r.o.
Ján Kolárik - J.K. SCHRAUBEN
JP SoNet, s.r.o.
KIMECO, s.r.o.
KOVOVÝROBA IVAN BLANÁR
KVETOZEL, s.r.o.,
Lutz-Tech-Services s.r.o.
MACRO COMPONENTS s.r.o.
Martin Papala- AUTODOPRAVA,
Mechanical Components, a.s.
MESTRA, s.r.o.,
MGG spol. s r.o.
Mgr. Andrej Lenhardt LEAN,
Mgr. Imrich Rák - RAKI
MIKON s.r.o.
MOGYI SLOVAKIA s.r.o.
MONTAGNE, a.s.
N I K A , spol. s r.o.
ODEVA, spol. s r.o.
OGO, s.r.o.
ORTOPRO spol. s r.o.
Pannon Food Slovakia s.r.o.
PIVOT+QARI spol. s r.o.
PROFSTAV spol. s r.o.
REAMOS s.r.o.
Regena, spol. s r.o.
SELAB s.r.o.
Sensus Metering System a.s.,
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o.
SPS laserwork, s.r.o.
STAWAL s.r.o.
STO, s.r.o.
SWOT s.r.o.
TATRASAN, s.r.o.
Team s.r.o.,
TESANA, s.r.o.,
TKM GROUP, v.o.s.
TOPHOLZ, s.r.o.,
UNIPRASTAV, s.r.o.
Valéria Kovalčíková - KOSEC
VINKOVA, s.r.o.,
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o.
VÝVOJ MARTIN a.s.,
WILLING, a.s.
ZORNICA BANKO FASHION a.s.
ZOVOS - EKO s.r.o.,

a ďalší ....



členenie ISO 14001 :

1. Predmet normy
2. Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4. Požiadavky systému environmentálneho manažérstva
4.1 Všeobecné požiadavky
4.2 Environmentálna politika
4.3 Plánovanie
4.4 Implementácia a prevádzkovanie
4.5 Kontrolovanie
4.6 Preskúmanie manažmentom





P
rečo zaviesť ISO 14001?

 • konkurenčná výhoda

 • jednoduchší vstup do súťaží

 • uľahčenie získavania povolení a licencií

 • imidž organizácie a ISO certifikát

 • preukázanie zodpovedajúcej starostlivosti a dodržiavanie predpisov

 • predvídanie havárie a rizikových situácií

 • preukázanie zlepšovania životného prostredia

 • prehľadnosť čerpaných prírodných zdrojov

 • hospodárnejšie využitie surovín, energií

 • minimalizácia pokút za nedodržanie leg. ŽP

 • vybudovanie prehľadnosti v zmluvných vzťahoch - určenie zodpovednosti pre oblasť životného prostredia so zameraním na odpady

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky